หมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊ก (Bukchon Hanok Village)

หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนานที่เรียกว่า ฮันอ๊ก (Hanok) ตั้งอยู่ระหว่าง พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace), พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) และอารามหลวงจองเมียว (Jongmyo Royal Shrine) คำว่า บุกชอน (Bukchon) มีความหมายว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) และชงโน (Jongno)

หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี  สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบของหมู่บ้านได้แก่ Bukchon Traditional Culture Center, Seoul Museum of Chicken Art, บรรดาร้านค้ามากมายได้ ร้านอาหาร, ร้านชา เป็นต้น เพื่อเป็นการเรียนรู้และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี

ตั้งอยู่ที่  Seoul-si Jongno-gu Gahoe-dong, Jae-dong, Samcheong-dong, Gye-dong, Wonseo-dong

ติดต่อสอบถาม

  • ศูนย์บริการ 1330 : +82-32-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)
  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม : +82-2-3707-8388 (อังกฤษ, ญี่ปุ่น)
  • เว็บไซต์: bukchon.seoul.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาเปิดทำการ ทุกวัน

ค่าเข้าชม ***ฟรี

การเดินทาง
สถานีรถไฟใต้ดิน สาย 3 ลงที่ Anguk Station เดินออกทางออกที่ 2 เดินตรงไปอีก 300 เมตร เลี้ยวเข้าไปในซอย 11 Gahoe-dong หรือ 31 Gahoe-dong

หมายเหตุ
สำหรับการเดินทางไปยัง Bukchon Traditional Culture Center เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับหมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊ก (Bukchon Hanok Village) จากทางออกที่ 2 ของ Anguk Station เดินตรงไปยังสี่แยกไฟแดงแรก และเลี้ยวขวา และเดินตรงต่อไปยังสี่แยกไฟแดงแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้ง จากนั้นเดินตรงไปประมาณ 5 เมตร จะเห็นประตูทางเข้าด้านขวามือของเรา


ที่มา : http://www.jointtravel.com/travel-information-gallery/bukchon-hanok-village.html