สวนสาธารณะนัมซานตั้งอยู่ในจุดเชิงเขาก่อนที่จะขึ้นไปสู่ N Seoul Tower ที่นี่จึงกลายเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่จะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวก่อนที่จะขึ้นไปสู่ N Seoul Tower

 Namsan Park

สวนสาธารณะนัมซานมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซลเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภูเขา มีความเจริญทั้งด้านอาคารบ้านเรือนโดยมีสวนสาธารณะนัมซานที่ทั้งบริเวณมีภูเขาที่อุดมสมบูรณ์และต้นไม้นานาพันธุ์ที่ร่มรื่น โดยจะมีความสวยงามแตกต่างกันในทุกฤดู

 Namsan Park

มีหออนุสรณ์อัน จุง กึน ผู้นำคนสำคัญของเกาหลีในการต่อต้านยึดครองของญี่ปุ่น และเป็นที่ตั้งของสถานีเคเบิ้ลคาร์ไปยังโซลทาวเวอร์ ค่าบริการประเภทเที่ยวเดียว

ค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่ราคา 6,000 วอน และเด็กราคา 3,500 วอน
  • ส่วนค่าบริการประเภทไป – กลับ ผู้ใหญ่ราคา 8,000 วอน และเด็กราคา 5,000 วอน