ศูนย์รัฐบาลโสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มี คุณภาพดีที่สุด

ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรัก

ปะติมากรรมน้ำแข็ง Ice Gallery

ชมปะติมากรรมน้ำแข็ง Ice Gallery  ตั้งอยู่ในกรุงโซล เป็นสถานที่จัดโชว์น้ำแข็งแกะสลัก นักท่องเที่ยวเกาหลีสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา และชมน้ำแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ภายในยังมีกิจกรรมให้ร่วมเปิดประสบการณ์แกะสลักน้ำแข็งด้วยตัวเอง โดยที่สามารถออกแบบน้ำแข็งเป็นรูปต่างๆ ได้ตามใจชอบ